Yritysinfo

Peatmax Oy:n juuret ulottuvat 1970-luvun alkupuolelle. Silloin öljykriisin aikoihin alkoi myös Vapon oma turvetuotantokoneiden suunnittelu ja valmistus. Vuosikymmenten kuluessa menetelmät ja laitteet ovat hioutuneet nykymuotoonsa ja aktiivinen kehitystyö ja uusien ratkaisujen hakeminen jatkuu myös tulevaisuudessa.

2013 Vapo luopui omasta laitevalmistuksesta ja toiminta siirtyi Tampereen Konepajat Oy -konserniin kuuluvalle Peatmax Oy:lle. Yhtiön vahva kokemus koneenrakennuksen eri osa-aluilta luo hyvät edellytykset turvetuotantoon käytettävien koneiden valmistuksen sekä suunnittelun edelleen kehittämiseen. Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen ja toimintamme tehostamiseen, jota kautta uskomme voivamme tarjota entistä parempia ratkaisuja asiakkaillemme.